KATARAKT AMELİYATI

KATARAKT, SEBEPLERİ VE OLUŞUMU

Katarakt hastalığı dünya genelinde yaşlılarda görülen bir hastalık olsa da, Afrika'da sıkça görülen hastalıkların başında gelmektedir. 
Erken müdahale yapılmazsa körlüğe sebep olan katarakt hastalığı zorlu iklim şartları ve kötü yaşam koşullarının olduğu, tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu coğrafyalarda daha yaygın olarak görülmektedir.

Katarakt Hastalığının bazı belirtileri:
•Bulanık görme
•Işıktan şikâyet
•Renklerin zor algılanması
•Renkleri soluk görme
•Gece görüşü kaybı
•Gözlerde kamaşma görülmesi

Yapılan araştırmalara göre dünyada iki milyar iyi yüz milyon göz rahatsızlığı olan insan var.
Bu rakamın bir milyarı glokom, trahom ve katarakt gibi önlenebilir göz hastalıkları oluşturuyor.
Önlenebilir göz hastalığı bulunan insanların doksan dört milyonu ise ülkemizde(Türkiyede) kolayca tedavi edilebilen katarakt rahatsızlığından muzdarip.

Neden Afrika'da en yaygın hastalık olarak, Katarakt daha çok görülüyor;

Tedavisi kolay olan ve gelişmiş ülkelerde yaşlılığa bağlı ortaya çıkabilen katarakt, Afrika’da yokluk, açlık ve yoksulluğun getirdiği yaşam koşullarından kaynaklanmakta ve çok genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Katarakt hastalığının Afrika’da yaygın olarak görülmesinin başlıca sebepleri:

•Yetersiz ve sağlıksız beslenme
•Vitamin eksikliği
•Temiz olmayan su tüketimi
•Göze isabet eden çöl kumları
• Ultraviyole ışınlar ve Sağlık Merkezi, tedavi imkanlarının yokluğudur.

Afrika ülkelerinde yaşayan katarakt hastası her iki bin insandan yalnızca biri’nin katarakt tedavisi olabildiğini ve bu sayının yalnızca Afrika’nın bazı bölgelerinde en iyi ihtimalle beş yüz kişide bir’e çekilebildiğini biliyor muydunuz?

*Katarakt Ameliyatı hangi ortamda yapılıyor. *

Katarakt, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır.
Daha anlaşılır bir dille ifade edersek, buğulanmış bir gözlük camın arkasından bakıyormuşçasına bulanmasıdır. 

Katarakt hastalığı ilaçla veya gözlükle tedavi edilebilen bir rahatsızlık değildir. 
Katarakt hastalığının ilerlemesini durduracak bir tedavi yoktur ve çözümü yalnızca cerrahi ameliyattır.
Katarakt Hastalığı olan kardeşlerimizin operasyonu Uzman ekiplerimizin yaptığı Cerrahi işlemin ardından sağlığına kavuşmaktadırlar. 
Ameliyatlar hastane ortamında , uzman ekiplerce yapılmaktadır.

Bağış Yapmak İçin Tıklayınız..